BureauDrift op Twitter

BureauDrift Onderzoekers van Kew en @QMUL ontdekken genen die zorgen voor resistentie tegen de schimmelziekte onder het Europes… https://t.co/aP0NaLIW0E
BureauDrift RT @JoseHermens: Wil je mijn collega in Zuid-Limburg worden? We hebben een Vacature: Coördinator Natuurbeheer, Zuid-Limburg | Natuurmonumen…
BureauDrift @FalcoHassel @D66 @estherouwehand Lijkt op het eerste gezicht ook niet onlogisch. Kern van de problematiek blijft e… https://t.co/UzIpqcf8F2
BureauDrift Zeer herkenbaar verhaal over groeiend onbehagen met digitalisering, waarbij overheidssystemen niet meer “in dienst… https://t.co/07KcGidCvj
BureauDrift PFAS en PFOA voorkomen momenteel ook dat veel rivierprojecten geen doorgang kunnen vinden: “Van wonderspul in de an… https://t.co/y8sXd0mCjT

Verborgen Valleien

tekening-droogdalvorming-copyVerborgen Valleien: toekomst voor mergelgroeven

In 1999 werd –  toen nog vanuit Stichting Ark – het rapport Verborgen Valleien uitgebracht (Peters, 1999). Dit rapport gaf een nieuwe kijk op de eindinrichting van kalksteengroeven in Zuid-Limburg en werd enthousiast ontvangen door overheid, bedrijfsleven en natuurorganisaties. Niet meer de strakke afwerking met flauwe leemtaluds en aangeplante boompjes, maar gebruik maken van de specifieke eigenschappen en landschapsprocessen van groeven, zoals steile kalkwanden, eroderende droogdalen en uitredend grondwater. Mergelgroeven kunnen hierdoor interessanter worden voor de bijzondere natuur die er voorkomt, maar ook voor het publiek.

beelden-mergelgroeven-copy

Verborgen Valleien in de ENCIgroeve

In 2002 is door Bureau Drift op aanvraag van de ENCI een inrichtingsplan voor de ENCI-groeve bij Maastricht gemaakt, waarbij de principes van Verborgen Valleien leidend waren. De ENCI-groeve heeft door zijn schaal en winning onder grondwaterniveau weer geheel eigen kenmerken, die ook tot specifieke kansen leiden. Vooral het uittredende grondwater, de ruwe wanden met o.a. broedplek voor de Oehoe en de ligging tegen de stad Maastricht aan zijn bijzonder.

Ten dele wordt er in de eindafwerkin

g al rekening gehouden met de principes van Verborgen Valleien. Het plan is echter nog niet definitief vastgesteld.

Download rapport: Binnenwerk rapportKaft rapport

2bronnlandschap-lage-res

Themanummer Verborgen Valleien (Natuurhistorisch Maandblad)

nhmndbldIn 2000 is een extra dik themanummer over mergelgroeven gepubliceerd. Hierin staan tal van artikelen die meer vertellen over de natuur, historie en karakteristieken van mergelgroeven. Dit nummer is te bestellen via Bureau Drift of het Natuurhistorisch Genootschap.