BureauDrift op Twitter

BureauDrift RT @KrisLooy: Moois bij Kerkeweerd inventarisatie Maas in Beeld: Kleine steentijm en Wilde akelei https://t.co/ou2uLR3wxc
BureauDrift Voorts o.a. Cetti’s Zanger, IJsvogel, Kluten (2), Koekoek en groep Noorse Gele Kwikstaarten, Bruine winterjuffer, T… https://t.co/eV8mHeHYDM
BureauDrift Begin van een hardhoutooibos in de Hemelrijkse Waard? Kiemling #zomereik https://t.co/e1Kl6nLVY5
BureauDrift Een dag Hemelrijkse Waard bij #Lith ⁦@Natuurmonumenthttps://t.co/A3yxNRAXFO
BureauDrift @twanteunissen Leuke soort hoor. Standplek past aardig bij natuurlijke standplaats op stenig substraat langs grindrivieren...

Verborgen Valleien

tekening-droogdalvorming-copyVerborgen Valleien: toekomst voor mergelgroeven

In 1999 werd –  toen nog vanuit Stichting Ark – het rapport Verborgen Valleien uitgebracht (Peters, 1999). Dit rapport gaf een nieuwe kijk op de eindinrichting van kalksteengroeven in Zuid-Limburg en werd enthousiast ontvangen door overheid, bedrijfsleven en natuurorganisaties. Niet meer de strakke afwerking met flauwe leemtaluds en aangeplante boompjes, maar gebruik maken van de specifieke eigenschappen en landschapsprocessen van groeven, zoals steile kalkwanden, eroderende droogdalen en uitredend grondwater. Mergelgroeven kunnen hierdoor interessanter worden voor de bijzondere natuur die er voorkomt, maar ook voor het publiek.

beelden-mergelgroeven-copy

Verborgen Valleien in de ENCIgroeve

In 2002 is door Bureau Drift op aanvraag van de ENCI een inrichtingsplan voor de ENCI-groeve bij Maastricht gemaakt, waarbij de principes van Verborgen Valleien leidend waren. De ENCI-groeve heeft door zijn schaal en winning onder grondwaterniveau weer geheel eigen kenmerken, die ook tot specifieke kansen leiden. Vooral het uittredende grondwater, de ruwe wanden met o.a. broedplek voor de Oehoe en de ligging tegen de stad Maastricht aan zijn bijzonder.

Ten dele wordt er in de eindafwerkin

g al rekening gehouden met de principes van Verborgen Valleien. Het plan is echter nog niet definitief vastgesteld.

Download rapport: Binnenwerk rapportKaft rapport

2bronnlandschap-lage-res

Themanummer Verborgen Valleien (Natuurhistorisch Maandblad)

nhmndbldIn 2000 is een extra dik themanummer over mergelgroeven gepubliceerd. Hierin staan tal van artikelen die meer vertellen over de natuur, historie en karakteristieken van mergelgroeven. Dit nummer is te bestellen via Bureau Drift of het Natuurhistorisch Genootschap.